Staroměstské domy

Název

Palác Myslbek

Index článku 1001794
Městský obvod Praha 1
Městská část Praha 1
Kat. území Staré Město čp. 1096
Na mapěklikni zde
UliceNa příkopě 19
Vedlejší adresyNa příkopě 21
Stavitel CBC - Group Génerale des Eaux (Francie)
Majitel Caisse des dépots et Consignations (Francie) [CDC]
Investor Caisse des dépots et Consignations (Francie) [CDC]
Před stavbou domuokolo 1784 - zrušena městská opevnění a zasypán hradební vodní příkop
1784 - sjednocení Prahy ze Starého a Nového Města, malé Strany a Hradčan
19. století - se Příkopy změnily výstavbou důležitých komerčních staveb
konec 19. století - se Příkopy staly navštěvovaným městským bulvárem
do 1926 - ředitelství České banky Union rozhodlo vybudovat na místě budoucí proluky Myslbek novou budovu.
1928 - vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrál návrh Josefa Gočára a Arnošta Wiesnera.
1930 - podle vítězného projektu byl zbourán starý dům banky a pět dalších domů směrem k Ovocnému trhu (čp. 574 - 578). Stavba se nikdy neuskutečnila.
1926 - Union banka se rozhodla prodat prázdnou parcelu. Na parcele byl zřízen dočasný pavilón umělěckého sdružení Myslbek, který dal místu jméno.
50/20 - stržen pavilon Myslbek a na místě zřízen park
okolo 1975 - park sloužil jako zařízení staveniště při stavbě metra a rekonstrukci Stavovského divadla.
1991 - výběrové řízení na zástavbu proluky Myslbek. Vítězem se stala francouzská finanční společnost CDC, která navrhla místo zastavět kancelářeskými prostory a nákupním střediskem.
O stavbě administrativní budov as nákupními galeriemi.
Průčelí do Příkopů je moderní reminiscencí na na pražské barokní paláce. Symetrické řešení, předsunuté rizality, eliptické prvky, materiálem je sklo, ocel a hliník.
Průčelí do Ovocného trhu se přizpůsobilo goticko- baroknímu rázu tohoto náměstí.
Příslušenství plocha 25600 m2, malé i velké obchody, restaurace v přízemí i na galerii, kanceláře orientované do atria nad střechou dvorany, střešní zahrady, pohyblivá brána (jako symbol s pojení Starého a Nového Města)
Pasáž průchozí s kruhovou dvoupatrovou dvoranou, kterou se vstupuje do vyšších galerií pomocí eskalátorů. Nad dvoranou je prosklená klenba.
Literatura
Zdeněk Lukeš, Jan Svoboda
Praha 7 - 100 let moderní architektury 1885-1985
Národní technické muzeum a ONV Praha 7
1985

Související odkazy
http://www.praha1.cz
http://www.praha1929.cz/praha/starem.html


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005